Sme profesionálna tlačiareň a kníhviazačstvo. Máme prevádzku v Nitre.

Ponúkame viazanie diplomových prác, dokumentov, triedne knihy, digitálnu a ofsetovú tlač, predaj tlačív pre daň z nehnuteľností a nástenných máp.


momentálne AKCIE

Presťahovali sme sa.

Novozámocká 102, Nitra

v areáli po pravej strane posledná garáž


CART PRINT je tlačiareň so širokým spektrom polygrafických výrobkov. Na papier a z papiera vyrobí a zabezpečí temer všetko čo si zákazník objedná.

Okrem bežnej produkcie sa špecializujeme na tlač máp pre orientačný beh, orientačnú cyklistiku a rádiový orientačný beh ako jediná firma na Slovensku.

Tlačili sme a dodávali výrobky do Česka, Dánska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Srbska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a na Kanárske ostrovy.