Cenník tlačív pre ohlasovne pobytu


Cenník tlačív pre ohlasovne pobytu

tomenu    Druh tlačiva                                                                                                   cena €    € s DPH

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt, A5 kartón      rub

0,042

0,050

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu, A5

0,017

0,020

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt, A5 kartón   rub

0,042

0,050

Oznámenie zmeny trvalého pobytu, A6

0,012

0,014

Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt, A6

0,012

0,014

Potvrdenie o pobyte, A6

0,012

0,014

                                                                                                                objednávací formulár          xls     pdf