Daňové tlačivá pre miestne dane


Daňové tlačivá pre miestne dane

tomenu

                                        Ponuka daňových tlačív

Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tieto vzory sú súčastne platné a používajú sa od 1.1.2015.

 Ponúkame vám dodanie týchto tlačív, stačí si vybrať (vyobrazenie jednotlivých tlačív je za cenou), vyplniť objednávku - najlepšie v exeli (zobrazí sa vám cena aj s poštovným) a poslať ju na našu adresu cartprint@emapy.sk.
                                                                    objednávka  xls   pdf 

Jednotlivé tlačivá a ich ceny (s DPH):
číslo     tlačivo                                                                                               cena za ks v €      vonkajšia      vnútorná
140       Údaje o daňovníkovi fyzickej alebo právnickej osobe + pozemky                          0,12           a              b
            + stavby + súhrn príloh (A3/2 - A3 zložená na polovičku, tzv. košieľka)                              predná          zadná
141       Priznanie k dani z pozemkov (A4 obojstranná - na oboch stranách to isté             0,06          a              b
            priznanie = pre 2 pozemky)

142       Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel (A4 obojstranná          0,06                       b    
            na oboch stranách to isté priznanie = pre 2 stavby)
143       Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely (A4 obojstranná      0,06          a              b       
            na oboch stranách to isté priznanie = pre 2 stavby)
144       Priznanie k dani z bytov (A4 obojstranná - na oboch stranách to isté                    0,06          a              b          
            priznanie = pre 2 byty)

145       Priznanie k dani za psa (A4 jednostranná)                                                           0,06         a
146       Priznanie k dani za predajné automaty (A4 obojstranná)                                      0,06          a              b
147       Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (A4 obojstranná)                           0,06          a              b
148       Príloha k zníženiu dane alebo oslobodenie od dane (A4 obojstaranná)                    0,06         a               b
149       Potvrdenie o podaní priznania k dani ... (A4 jednostranná)                                   0,02         a
150       Poučenie na vyplnenie (2 A3 zložené a vložené do seba - 8 strán A4)                      0,14         a

Všetky tlačivá priznaní k dani sú totožne použiteľné pre fyzické aj právnicke osoby.

Objednané množstvo je neobmedzené od 1 kusa, posielame Sl. poštou (do 50 g) a prepravcom DHL (nad 50 g), prepravné pripočítavame do faktúry, balenie neúčtujeme. Posielame na dobierku alebo ako obyčajný balík po uhradení zálohovej faktúry.

Súčasné vylepšenia: - obojstranné tlačivá - najviac používané majú vpredu aj vzadu tú istú stranu, takže jedno tlačivo
                                 sa dá použiť na 2 pozemky resp. 2 stavby
                               
- údaje o daňovníkovi (košieľky) sú z hrubšieho papiera (predtým 80g, teraz 100 g)
                              
- vyplnením objednávky v Exeli sa vám hneď zobrazí cena aj s prepravnými poplatkami

Predpokladáme, že budete s našimi výrobkami spokojní ako doteraz 2236 obecných a mestských úradov, ktorým dodávame daňové tlačivá.