Triedne knihy


Triedne knihy

tomenu

Triedne knihy, ktoré vyrábame sú vyhotovené podľa vzorov zverejnených v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), ktoré sú schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ponúkame niekoľko verzií v dvoch hlavných skupinách:                                    
- triedne knihy pre stredné školy, gymnázia, učilištia                              
- triedne knihy pre základné školy                                                         

Robíme ich hlavne v tvrdých doskách - v knižnej väzbe. Pre základné školy robíme popri tom aj v mäkkej väzbe ako zošity zopnuté skobami. Všetky sú individuálne označené podľa pokynov objednávateľa (školy) názvom školy a označením triedy.

Po obdržaní objednávky pošleme internetom na odsúhlasenie texty, ktoré majú byť vytlačené na obaloch triednych kníh.

ZSzositV8maly.jpg