Triedne knihy pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY 2017/2018


Triedne knihy pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY 2017/2018

tomenu

POZOR!  Triedne knihy objednávajte do 30. 6. 2017.

Triedne knihy, ktoré vyrábame sú vyhotovené podľa vzorov (068 MŠVVaŠ SR a 075 MŠVVaŠ SR) zverejnených v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie ÚIPŠ, ktoré sú schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tieto triedne knihy sú podľa aktuálneho rámcového učebného plánu

180 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vytlačenými dátumami a voľnými dňami. 
        pre 1.-3. ročník     obsah                    pre 4. ročník     
obsah
181 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s dátumami
        pre 5.-7. ročník     obsah                    pre 8.-9. ročník     obsah

202 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s dátumami a s kompletným klasifikačným záznamom
      pre 1.-3. ročník     obsah                     pre 4. ročník     obsah
203 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s dátumami a s kompletným klasifikačným záznamom
       pre 5.-7. ročník     obsah             pre 8.-9. ročník     obsah

192 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) s dátumami a s klasifikačným záznamom.     pre 1.-3. ročník     obsah          pre 4. ročník     obsah
193 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s dátumami a s klasifikačným záznamom.
        
pre 5.-7. ročník      obsah          pre 8.-9. ročník     obsah
                                     231  Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie - zošit     2,00     obsah
                                     232  Kompletný klasifikačný pre nižšie strené vzdelávanie - zošit     2,40     obsah
Ceny týchto triednych kníh v tvrdých doskách potiahnutých farebnou koženkou a s farebným textom (farby poťahov a farby textov si pozrite v oddelení Farebné vzory) sú od 7,50 po 10,50 €/ks. Nájdete ich v objednávacom formulári.
  
V cene je názov školy s adresou (jeden až tri riadky), TRIEDNA KNIHA, označenie triedy – jeden riadok, školský rok – jeden riadok. Každý ďalší riadok +1,00 €/kniha.
  
Ak by bola požiadavka na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze ...) tie je možné doplniť na koniec vnútorných strán triednych kníh za príplatok 2,50 €/ks (1 až 8 strán), 3,50 €/ks (9-16 strán).

V prípade záujmu o takéto triedne knihy vyplňte priložený objednávací formulár a pošlite nám ho internetom.     xls     pdf       Najlepšie je ho poslať internetom v Exeli (súbor xls). Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazí aj cena.

Triedne knihy pre Základné školy vo forme zošitov
V podstate to isté ako v tvrdých knižných doskách ponúkame aj ako zošit teda s mäkkou obálkou a zošité troma skobami. Podstatný rozdiel je však v cene, ktorá je oveľa nižšia.

Na obálku vytlačíme texty čiernou farbou podľa individuálnych požiadaviek školy: 
- názov školy, označenie, adresa
- TRIEDNA KNIHA
- označenie triedy
- školský rok
Tento rozsah je v cene. Za príplatok 0,50 €/zošit vytlačíme na obálku ľubovoľné texty prípadne aj obrázky, logá všetko v čiernej farbe (farebná tlač: príplatok je 1,00 €).
Na vnútorných stranách sú jednotlivé dni vypísané s dátumami prípadne s textom voľného dňa a poradové číslo týždňa.
Ak by bola požiadavka na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze ...  prílohy) tie je možné umiestniť na koniec vnútorných strán triednych kníh za príplatok 4,00 €/ks (1 až 8 strán), 5,00 €/ks (9-16 strán).

Triedna kniha 186 pre primárne vzdelávanie s dátumami     2,70 €   pre 1.-3. ročník   obsah          pre 4. ročník   obsah
Triedna kniha 187 pre nižšie stredné vzdelávanie s dátumami     2,70 €   pre 5.-7. ročník   obsah 
                                                                                                                                                pre 8.-9. ročník   obsah
Triedna kniha 188 pre primárne vzdelávanie s dátumami + klasifikačný záznam     3,30 €   pre 1.-3. ročník   obsah 
                                                                                                                                                                                   pre 4. ročník  
obsah
Triedna kniha 189 pre nižšie stredné vzdelávanie s dátumami +  klasifikačný záznam     3,30 €
                                     
pre 5.-7. ročník   obsah        pre 8.-9. ročník   obsah
Triedna kniha 204 pre primárne vzdelávanie s dátumami a kompletným klasifikačným záznamom     5,50 €
                           pre 1.-3. ročník   obsah        pre 4. ročník  
obsah
Triedna kniha 205 pre nižšie stredné vzdelávanie s dátum. a kompletným klasifikačným záznamom     6,00 €
                           pre 5.-7. ročník   obsah        pre 8.-9. ročník   obsah
Triedna kniha 194 pre primárne vzdelávanie VJM s dátumami + klasifikačný záznam     3,40 €
                                    pre 1.-3. ročník     obsah        pre 4. ročník    obsah
Triedna kniha 195 pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s dátumami + klasifikačný záznam     3,40
                                    pre 5.-7. ročník     obsah        pre 8.-9. ročník     obsah
                 231 Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie - zošit     2,00     obsah
                 232 Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie - zošit     2,40     obsah

V prípade záujmu o takéto triedne knihy vyplňte priložený objednávací formulár a pošlite nám ho internetom.     xls     pdf       Najlepšie je poslať internetom v Exeli (súbor xls). Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazí aj cena.

Upresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   tu                                    Prílohy do triednych kníh   tu

Každý druh triednej knihy objednávajte na samostatnej objednávke. Napr. Triedna kniha 188 jedna objednávka, Triedna kniha 189 druhá objednávka. Hotové knihy pošleme v jednom balíku a prepravné poplatky pripočítame do faktury iba raz (ktoré zodpovedajú počtu kníh v balíku).

Na objednávku odpovieme do 2 dní a potom pošleme vizuál textov prednej strany obálky na odsúhlasenie.

Pri objednaní triednych kníh do 30. 6. 2017 budú hotové do 30. 8. 2017 a pošleme ich hneď alebo podľa inštrukcií školy.

Poštovné-prepravné pripočítavame do faktúry podľa taríf prepravcu (2,04 - 6,27 €, 0,5 - 30 kg). Balenie nefakturujeme.
Ceny sú s DPH.

Bežne budeme fakturovať s 30-dňovou lehotou splatnosti po dodaní tovaru, alebo podľa požiadavky školy.

ZSzositV8maly.jpg