SŠ 2019/2020

Tieto triedne knihy majú knižnú väzbu v tvrdých doskách v poťahoch rôznych druhov a s tlačou textov v niekoľkých farbách. Majú vytlačené čísla týždňov, dátumy dní a dni keď nie je vyučovanie (sviatky).

131 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) s klasifikačnými hárkami, má 63 strán Preberané učivo, na konci knihy je 5 čistých strán.          obsah
136 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) bez klasifikačných hárkov, má 83 strán Preberané učivo          obsah

138 Triedna kniha pre stredné školy VJM s dátumami a klasifikačnými hárkami – rozsah ako 131.          obsah

134 Triedna kniha pre stredné odborné školy s dátumami a klasifikačnými hárkami na konci knihy je 5 čistých strán.          obsah
206 Triedna kniha pre stredné školy (083 MŠVVaŠ SR)     obsah
207 Triedna kniha pre stredné školy (083 MŠVVaŠ SR) s dátumami    obsah

230  Klasifikačný záznam – samostatný vo forme zošita (42 žiakov, 18 predmetov)     1,50 €/ks     obsah

Kto požiada mailom, tomu pošleme hotovú triednu knihu ako ukážku zadarmo.

V prípade záujmu o takéto triedne knihy nám napíšte alebo zatelefonujte.

Pred objednaním kníh je potrebné si poriadne pozrieť jednotlivé typy triednych kníh (obsah – y) aby ste si vybrali tú správnu, ktorú potrebujete. Pokiaľ už používate z našej produkcie stačí to isté číslo typu triednej knihy (napr.: 131).

Základná cena triednej knihy je 11,00 eur.
Dodacia doba 3 pracovné dni.

Spresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                    Prílohy do triednych kníh   tu

Možnosti farieb poťahov knižných dosiek a farby textu: Farebné vzory