Stredné školy 2019/2020

Tieto triedne knihy majú knižnú väzbu v tvrdých doskách v poťahoch rôznych druhov a s tlačou textov v niekoľkých farbách. Majú vytlačené čísla týždňov, dátumy dní a dni keď nie je vyučovanie (sviatky).

131 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) s klasifikačnými hárkami, má 63 strán Preberané učivo, na konci knihy je 5 čistých strán.          obsah
136 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) bez klasifikačných hárkov, má 83 strán Preberané učivo          obsah

138 Triedna kniha pre stredné školy VJM s dátumami a klasifikačnými hárkami – rozsah ako 131.          obsah

134 Triedna kniha pre stredné odborné školy s dátumami a klasifikačnými hárkami na konci knihy je 5 čistých strán.          obsah
206 Triedna kniha pre stredné školy (083 MŠVVaŠ SR)     obsah
207 Triedna kniha pre stredné školy (083 MŠVVaŠ SR) s dátumami    obsah

230  Klasifikačný záznam – samostatný vo forme zošita (42 žiakov, 18 predmetov)     1,50 €/ks     obsah

Kto požiada mailom, tomu pošleme hotovú triednu knihu ako ukážku zadarmo.

V prípade záujmu o takéto triedne knihy vyplňte priložený objednávací formulár a pošlite nám ho v Exeli – xls. Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazí aj cena za dopravu. Po obdržaní objednávky do 2 dní pošleme na odsúhlasenie texty na obal knihy.        xls          jpg

Pred objednaním kníh je potrebné si poriadne pozrieť jednotlivé typy triednych kníh (obsah – y) aby ste si vybrali tú správnu, ktorú potrebujete. Pokiaľ už používate z našej produkcie stačí to isté číslo typu triednej knihy (napr.: 131).

Základná cena triednej knihy je 11,00 eur.
Pri objednaní triednych kníh do 30. 6. 2019 budú hotové do 30. 8. 2019 a pošleme ich hneď alebo podľa inštrukcií školy.

Spresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                    Prílohy do triednych kníh   tu

Možnosti farieb poťahov knižných dosiek a farby textu: Farebné vzory