Stredné školy 2021/2022

Tieto triedne knihy majú knižnú väzbu v tvrdých doskách v poťahoch rôznych druhov a s tlačou textov v niekoľkých farbách. Majú vytlačené čísla týždňov, dátumy dní a dni keď nie je vyučovanie (sviatky).

131 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) s klasifikačnými hárkami, má 63 strán Preberané učivo, na konci knihy je 5 čistých strán.          obsah
136 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) bez klasifikačných hárkov, má 83 strán Preberané učivo          obsah

138 Triedna kniha pre stredné školy VJM s dátumami a klasifikačnými hárkami – rozsah ako 131.          obsah

134 Triedna kniha pre stredné odborné školy s dátumami a klasifikačnými hárkami na konci knihy je 5 čistých strán.          obsah
206 Triedna kniha pre stredné školy (083 MŠVVaŠ SR)     obsah
207 Triedna kniha pre stredné školy (083 MŠVVaŠ SR) s dátumami    obsah

230  Klasifikačný záznam – samostatný vo forme zošita (42 žiakov, 18 predmetov)     1,50 €/ks     obsah

Kto požiada mailom, tomu pošleme hotovú triednu knihu ako ukážku zadarmo.

V prípade záujmu o takéto triedne knihy vyplňte priložený objednávací formulár a pošlite nám ho v Exeli – xls. Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazí aj cena za dopravu. Po obdržaní objednávky do 2 dní pošleme na odsúhlasenie texty na obal knihy.        xls          jpg

Pred objednaním kníh je potrebné si poriadne pozrieť jednotlivé typy triednych kníh (obsah – y) aby ste si vybrali tú správnu, ktorú potrebujete. Pokiaľ už používate z našej produkcie stačí to isté číslo typu triednej knihy (napr.: 131).

Základná cena triednej knihy je 12,00 eur.
Pri objednaní triednych kníh do 30. 5. 2021 budú hotové do 30. 8. 2021. Pošleme ich hneď ako budú vyrobené alebo podľa inštrukcií školy.


Spresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                    Prílohy do triednych kníh   tu

Možnosti farieb poťahov knižných dosiek a farby textu: Farebné vzory