Třídní knihy 2018/2019

Na každou objednanou knihu si sami zvolíte barvu potahů a barvu textů (každá kniha může mít jinou variantu). Vybírejte si z vyobrazení zde:

Barvy potahů desek s barvami textů


Náplň textů na obal knihy si zvolíte sami. Tento rozsah je v ceně:
Název školy – jeden až tři řádky 1 2 3
Třídní kniha – jeden řádek
Označení třídy – jeden řádek
Školní rok – jeden řádek

Rozšíření o další řádky je možné, za příplatek. Rozmístění na obalu, typ (CG Omega) a velikost písma jsou dány podle vzorů (1, 2, 3). Jiný design je možný, za příplatek. Text na hřbet knihy neděláme.

  

Základní ceny našich třídních knih v knižní vazbě s individuálními texty na obalu:
Třídní kniha č. 197 pro střední školy s daty                                    230,- Kč s DPH
Třídní kniha č. 198 pro střední školy s daty + klasifikační archy    230,- Kč
Třídní kniha č. 200 pro gymnaziální obory s daty                           230,- Kč

V knihách jsou natištěné týdny, dny, svátky a prázdniny kromě jarních prázdnin, které nejsou stejné pro celou ČR. Klasifikační archy jsou pro 42 žáků a 18 předmětů.

Objednávky posílejte na: cartprint@emapy.sk
objednací formulář v Exeli (xls)          jpg

Ke všem uvedeným třídním knihám je možné si objednat doplnění individuálními přílohami (záznam o chování, pochvaly a přestupky, zasedací pořádek, poučení o BOPZ, záznam o vydání učebnic, záznam o kontrole třídní knihy, inventář učebny, záznam o pohovorech s rodinou, plán pedagogických hodin, docházka ve školním roce atd.).
Přílohy si můžete dodat vlastní, nebo si vyberete z našich vzorů, které jsou zde:
207 Záznamy o akcích pořádaných s třídou
208 Docházka ve školním roce, měsíční sledování
209 Inventář učebny
210 Záznam o kontrole třídní knihy
211 Záznam o kontrole třídní knihy
212 Plán třídnických hodin
213 Záznam o chování pro třídního učitele – 1. pololetí (Pochvaly a přestupky)
214 Záznam o chování pro třídního učitele – 2. pololetí (Pochvaly a přestupky)
215 Záznam o chování pro třídního učitele (Pochvaly a přestupky)
216 Poučení o BOZP na 1. pololetí školního roku
217 Poučení o BOZP na 2. pololetí školního roku
218 Poučení o BOZP pro školní rok
219 Poučení o BOZP
220 Prezenční listina třídních Sdružení rodičů
221 Záznam o jednání třídního učitele se zákonnými zástupci žáka
222 Záznam o konzultaci teoretického vyučování s odborným výcvikem
223 Třídní samospráva
224 Záznam o vydání učebnic
225 Záznam o vydání učebnic a učebních pomůcek
226 Zasedací pořádek
227 Záznam o pohovorech – písemném styku s rodinou
228 Záznam o chování žáků
229 Záznam z třídnických hodin