ZŠ 2018/2019

Tieto triedne knihy sú podľa aktuálneho rámcového učebného plánu a majú vytlačené dátumy, čísla týždňov a voľné dni.

180   Triedna kniha pre primárne vzdelávanie     7,50 €      obsah
181   Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie     7,50 €     obsah ,    9. roč. obsah
202   Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s kompletným klasifikačným záznamom     10 €     obsah
203   Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s kompletným klasifikačným     10,50 €     obsah ,   9. roč. obsah
192   Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) s klasifikačným záznamom     8 €     obsah
193   Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s klasifikačným     8 €     obsah ,   9. roč. obsah
                    231   Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie – zošit     2,00 €     obsah
                    232   Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie – zošit     2,40 €     obsah     9. roč. obsah

Tieto triedne knihy v tvrdých doskách potiahnutých farebnou koženkou a s farebným textom (Farebné vzory) majú v cene názov školy s adresou (jeden až tri riadky), TRIEDNA KNIHA, označenie triedy – jeden riadok, školský rok – jeden riadok. Každý ďalší riadok +1,00 €/kniha.
Ak by bola požiadavka na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze …) tie je možné doplniť na koniec vnútorných strán za príplatok 2,50 €/ks (1 až 8 strán), 3,50 €/ks (9-16 strán).

Objednávací formulár nám pošlite internetom.     jpg     xls     najlepšie v Exeli (súbor xls). Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazia ceny aj za dopravu.


Triedne knihy pre Základné školy vo forme zošitov

V podstate to isté ako v tvrdých knižných doskách ponúkame aj ako zošit teda s mäkkou obálkou a zošité troma skobami. Podstatný rozdiel je však v cene, ktorá je oveľa nižšia.
Na obálku vytlačíme texty čiernou farbou podľa individuálnych požiadaviek školy:
– názov školy, označenie, adresa
– TRIEDNA KNIHA
– označenie triedy
– školský rok
Tento rozsah je v cene. Za príplatok 0,50 €/zošit vytlačíme na obálku ľubovoľné texty prípadne aj obrázky, logá všetko v čiernej farbe (farebná tlač: príplatok je 1,00 €).

Pri požiadavke na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze …  prílohy) tie je možné umiestniť na koniec vnútorných strán triednych kníh za príplatok 4 €/ks (1 až 8 strán), 5 €/ks (9-16 strán).

186 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie     2,70 €     obsah
187 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie     2,70 €     obsah     9. roč. obsah
188 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s klasifikačným záznamom    3,30 €     obsah
189 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s klasifikačným záznamom     3,30 €     obsah     9. roč. obsah
204 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     5,50 €     obsah
205 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     6,00 €     obsah     9. roč. obsah
194 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie VJM s klasifikačným záznamom     3,40 €     obsah
195 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s klasifikačným záznamom     3,40     obsah     9. roč. obsah
                 231 Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie     2,00     obsah
232 Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie     2,40     obsah     9. roč. obsah

Vyplnený objednávací formulár pošlite internetom.     jpg     xls       Najlepšie je poslať internetom v Exeli (súbor xls). Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazí aj cena za dopravu.

Na objednávku odpovieme do 2 dní a pošleme vizuál textov prednej strany obálky na odsúhlasenie.
Pri objednaní triednych kníh do 30. 6. 2018 budú hotové do 30. 8. 2018 a pošleme ich hneď ako ich vyrobíme alebo podľa inštrukcií školy.
Poštovné-prepravné pripočítavame do faktúry podľa taríf prepravcu (2,04 – 6,27 €, 0,5 – 30 kg). Balenie nefakturujeme.
Ceny sú s DPH.
Bežne budeme fakturovať s 30-dňovou lehotou splatnosti po dodaní tovaru, alebo podľa požiadavky školy.

Upresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                   Prílohy do triednych kníh   tu