Třídní knihy 2020/2021

Na každou objednanou knihu si sami zvolíte barvu potahů a barvu textů (každá kniha může mít jinou variantu). Vybírejte si z vyobrazení zde:

Barvy potahů desek s barvami textů


Náplň textů na obal knihy si zvolíte sami. Tento rozsah je v ceně:
Název školy – jeden až tři řádky
Třídní kniha – jeden řádek
Označení třídy – jeden řádek
Školní rok – jeden řádek

Rozšíření o další řádky je možné, za příplatek. Rozmístění na obalu, typ (CG Omega) a velikost písma jsou dány podle vzorů (1, 2, 3). Jiný design je možný, za příplatek. Text na hřbet knihy neděláme.

  

Základní ceny našich třídních knih v knižní vazbě s individuálními texty na obalu:
Třídní kniha č. 197 pro střední školy s daty                                    230,- Kč s DPH
Třídní kniha č. 198 pro střední školy s daty + klasifikační archy    230,- Kč
Třídní kniha č. 200 pro gymnaziální obory s daty                           230,- Kč

V knihách jsou natištěné týdny, dny, svátky a prázdniny kromě jarních prázdnin, které nejsou stejné pro celou ČR. Klasifikační archy jsou pro 42 žáků a 18 předmětů.

Objednávky posílejte na: cartprint@emapy.sk
objednací formulář v Exeli (xls)          xls          jpg

Při objednání třídních knih do 30. 6. 2020 budou dodány do 30. 8. 2020.

Ke všem uvedeným třídním knihám je možné si objednat doplnění individuálními přílohami (záznam o chování, pochvaly a přestupky, zasedací pořádek, poučení o BOPZ, záznam o vydání učebnic, záznam o kontrole třídní knihy, inventář učebny, záznam o pohovorech s rodinou, plán pedagogických hodin, docházka ve školním roce atd.).
Přílohy si můžete dodat vlastní, nebo si vyberete z našich vzorů, které jsou zde:
207 Záznamy o akcích pořádaných s třídou
208 Docházka ve školním roce, měsíční sledování
209 Inventář učebny
210 Záznam o kontrole třídní knihy
211 Záznam o kontrole třídní knihy
212 Plán třídnických hodin
213 Záznam o chování pro třídního učitele – 1. pololetí (Pochvaly a přestupky)
214 Záznam o chování pro třídního učitele – 2. pololetí (Pochvaly a přestupky)
215 Záznam o chování pro třídního učitele (Pochvaly a přestupky)
216 Poučení o BOZP na 1. pololetí školního roku
217 Poučení o BOZP na 2. pololetí školního roku
218 Poučení o BOZP pro školní rok
219 Poučení o BOZP
220 Prezenční listina třídních Sdružení rodičů
221 Záznam o jednání třídního učitele se zákonnými zástupci žáka
222 Záznam o konzultaci teoretického vyučování s odborným výcvikem
223 Třídní samospráva
224 Záznam o vydání učebnic
225 Záznam o vydání učebnic a učebních pomůcek
226 Zasedací pořádek
227 Záznam o pohovorech – písemném styku s rodinou
228 Záznam o chování žáků
229 Záznam z třídnických hodin