Základné a materské školy 2021/2022

Tieto triedne knihy sú podľa aktuálneho rámcového učebného plánu a majú vytlačené dátumy, čísla týždňov a voľné dni.

Triedne knihy pre ZŠ a MŠ v tvrdej – knižnej väzbe už nevyrábame

Triedne knihy pre Základné a materské školy vo forme zošitov

Na obálku vytlačíme texty čiernou farbou podľa individuálnych požiadaviek školy:
– názov školy, označenie, adresa – jeden až tri riadky
– TRIEDNA KNIHA
– označenie triedy – jeden riadok
– školský rok – jeden riadok
Tento rozsah je v cene. Za príplatok 0,50 €/zošit vytlačíme na obálku ľubovoľné texty prípadne aj obrázky, logá všetko v čiernej farbe (farebná tlač: príplatok je 1,00 €).

Pri požiadavke na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze …  prílohy) tie je možné umiestniť na koniec vnútorných strán triednych kníh za príplatok 3 €/ks (1 až 8 strán), 4 €/ks (9-16 strán). Pri požiadavke vytlačiť Jarné prázdniny treba uviesť v objednávke termín prázdnin a my ich vytlačíme za príplatok 0,50 €/zošit.

186 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie     2,70 €     obsah
187 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie     2,70 €     obsah
188 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s klasifikačným záznamom    3,30 €     obsah
189 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s klasifikačným záznamom     3,30 €     obsah
204 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     5,50 €     obsah
205 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     6,00 €     obsah
218 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným záznamom     5,50 €     obsah
219 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným záznamom     6,00 €     obsah

221 Triedna kniha pre nultý ročník s dátumami     3,00 €     obsah
223
Triedna kniha pre prípravný ročník špeciálnej ZŠ, variant A, B s dátumami    3,00 €     obsah

210 Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami     2,70 €     obsah
211 Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami VJM     2,70 €     obsah

214 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s dátumami     3,00 €     obsah
215 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s VJM s dátumami     3,00 €     obsah
222 Triedna kniha pre materské školy s evidenciou dochádzky     5,50 €     obsah

 

                 231 Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie     2,00     obsah
                 232 Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie     2,40     obsah

Na objednávku odpovieme do 2 dní a pošleme vizuál textov prednej strany obálky na odsúhlasenie.
Pri objednaní triednych kníh do 30. 6. 2021 budú hotové do 30. 8. 2021 a pošleme ich hneď ako ich vyrobíme alebo podľa inštrukcií školy. Posielajte objednávky skôr ako tesne pre koncom školského roka. Vyrobíme ich a pošleme ešte pred letnými prázdninami.

V priebehu škol. roka 2021/2022 je doba dodania 2 pracovné dni.

Poštovné-prepravné pripočítavame do faktúry podľa taríf prepravcu (2,04 – 6,27 €, 0,5 – 30 kg). Balenie nefakturujeme.
Ceny sú konečné – s DPH.
Bežne budeme fakturovať s 30-dňovou lehotou splatnosti po dodaní tovaru, alebo podľa požiadavky školy.

Objednávací formulár nám pošlite internetom.     png     pdf     xls     najlepšie v Exeli (súbor xls). Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazia ceny aj za dopravu.

Upresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                   Prílohy do triednych kníh   tu

ZSzositMaly