ZŠ 2020/2021

Tieto triedne knihy sú podľa aktuálneho rámcového učebného plánu a majú vytlačené dátumy, čísla týždňov a voľné dni.

180   Triedna kniha pre primárne vzdelávanie     7,50 €      obsah
181   Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie     7,50 €     obsah
202   Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s kompletným klasifikačným záznamom     10 €     obsah
203   Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s kompletným klasifikačným     10,50 €     obsah
216   Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) s kompletným klasifikačným záznamom     10 €     obsah
217   Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným     10,50 €     obsah

208   Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami   7,50 €     obsah
209   Triedna kniha v školskom klube detí s VJM s dátumami    7,50 €     obsah

212   Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s dátumami   7,50 €     obsah
213   Triedna kniha pre materské školy a špec. MŠ s VJM s dátumami   7,50 €     obsah

                    231   Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie – zošit     2,00 €     obsah
                    232   Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie – zošit     2,40 €     obsah

Tieto triedne knihy v tvrdých doskách potiahnutých farebnou koženkou a s farebným textom (Farebné vzory) majú v cene:
názov školy s adresou – jeden až tri riadky,
TRIEDNA KNIHA,
označenie triedy – jeden riadok,
školský rok – jeden riadok.   Každý ďalší riadok +1,00 €/kniha.
Ak by bola požiadavka na individuálne strany – prílohy (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze …) tie je možné doplniť na koniec vnútorných strán za príplatok 2,50 €/ks (1 až 8 strán), 3,50 €/ks (9-16 strán).

V prípade záujmu o takéto triedne knihy nám napíšte alebo zatelefonujte.


Triedne knihy pre Základné školy vo forme zošitov

V podstate to isté ako v tvrdých knižných doskách ponúkame aj ako zošit teda s mäkkou obálkou a zošité troma skobami. Podstatný rozdiel je však v cene, ktorá je oveľa nižšia.
Na obálku vytlačíme texty čiernou farbou podľa individuálnych požiadaviek školy:
– názov školy, označenie, adresa – jeden až tri riadky
– TRIEDNA KNIHA
– označenie triedy – jeden riadok
– školský rok – jeden riadok
Tento rozsah je v cene. Za príplatok 0,50 €/zošit vytlačíme na obálku ľubovoľné texty prípadne aj obrázky, logá všetko v čiernej farbe (farebná tlač: príplatok je 1,00 €).

Pri požiadavke na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze …  prílohy) tie je možné umiestniť na koniec vnútorných strán triednych kníh za príplatok 4 €/ks (1 až 8 strán), 5 €/ks (9-16 strán).

186 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie     2,70 €     obsah
187 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie     2,70 €     obsah
188 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s klasifikačným záznamom    3,30 €     obsah
189 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s klasifikačným záznamom     3,30 €     obsah
204 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     5,50 €     obsah
205 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     6,00 €     obsah
218 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným záznamom     5,50 €     obsah
219 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným záznamom     6,00     obsah

210 Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami     2,70 €     obsah
211 Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami VJM     2,70 €     obsah

214 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s dátumami     2,70 €     obsah
215 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s VJM s dátumami     2,70 €     obsah

 

                 231 Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie     2,00 €     obsah
                 232 Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie     2,40 €     obsah

V prípade záujmu o takéto triedne knihy nám napíšte alebo zatelefonujte.

Poštovné-prepravné pripočítavame do faktúry podľa taríf prepravcu (2,04 – 6,27 €, 0,5 – 30 kg). Balenie nefakturujeme.
Ceny sú s DPH.

Upresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                   Prílohy do triednych kníh   tu