Promočné oznámenia

Promočné oznámenia tlačíme na formát papiera 210×105 mm do obálky DL alebo na formát 148×105 do malej obálky C6.
Cena: farba textu ľubovoľná, logo školy, fakulty farebné na biely alebo farebný papier hladký alebo so štrukturovaným povrchom podľa výberu z našej ponuky.
Promočné: 0,35  €/ks  + grafická príprava 3,00 € (za jeden druh – meno) pri aktualizácii našich údajov. 5,00 € iné grafické riešenie
Pozvánka: 0,20 €/ks               základné vzory DL: ľavéArial                  strednéArial                   pravéArial
ľavéArialKurzíva      strednéArialKurzíva      pravéArialKurzíva
ľavéTimes                strednéTimes                 pravéTimes
ľavéTimesKurzíva    strednéTimesKurzíva    pravéTimesKurzíva
základné vzory A6: porovnanie               s logom Murray        Ribbon      Tekton
Ako vidieť v porovnaní, pri ozdobnom (ručnom) písme nie je vhodné písať veľké písmená za sebou.
Vzory je možné upravovať zmenou, vypustením loga, farbou textu.     vzorkovník typov a farebnosti písma
V cene promočného oznamenia je aj biela samolepiaca poštová obálka formátu DL alebo C6. Ponúkame však vybrať si z 31 druhov poštových obálok DL rôznej farby a aj štruktúry papiera v cene 0,03 – 0,31 eura za kus a zo 16 farebných variat obálok C6, ktoré sú bez príplatku.

Vlastné návrhy v konečnej verzii doneste alebo posielajte vo formáte jpg, bez ďalších úprav ich použijeme pre tlač.

Termín vyhotovenia promočného oznamenia je 6 – 24 hodín podľa charakteru a techniky tlače.