tlačivá pre Daň z nehnuteľností

Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tieto vzory sú súčastne platné a používajú sa od 1. 9. 2023.

Ponúkame vám dodanie týchto tlačív, stačí si vybrať (vyobrazenie jednotlivých tlačív je za cenou), vyplniť objednávku – najlepšie v exeli (zobrazí sa vám cena aj s poštovným) a poslať ju na našu adresu cartprint@emapy.sk.
objednávka  xls     pdf     png


č. druh tlačiva cena obr. obr.
140 Údaje o daňovníkovi fyzickej alebo právnickej osobe+pozemky+stavby (A3 zložená na polovicu tzv. košieľka) 0,16 a b
141 Daň z pozemkov 0,08 a
142 Daň zo stavieb 0,08 a
143 Daň zo stavieb na viaceré účely 0,08 a
144 Daň z bytov 0,08 a
145 Priznanie k dani za psa 0,08 a
146 Daň za predajné automaty 0,08 a b
147 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,08 a b
148 Príloha k zníženiu dane 0,08 a b
149 Potvrdenie o podaní 0,03 a  
150 Poučenie na vyplnenie (2A3, 8 strán) 0,30 a  

Všetky tlačivá priznaní k dani sú totožne použiteľné pre fyzické aj právnicke osoby.

Objednané množstvo je neobmedzené od 1 kusa, posielame prepravcom DPD, prepravné pripočítavame do faktúry, balenie neúčtujeme. Posielame na dobierku alebo ako obyčajný balík po uhradení zálohovej faktúry.

Predpokladáme, že budete s našimi výrobkami spokojní ako doteraz 2884 obecných a mestských úradov, ktorým dodávame daňové tlačivá.