tlačivá pre Daň z nehnuteľností

Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tieto vzory sú súčastne platné a používajú sa od 1.1.2015.

Ponúkame vám dodanie týchto tlačív, stačí si vybrať (vyobrazenie jednotlivých tlačív je za cenou), vyplniť objednávku – najlepšie v exeli (zobrazí sa vám cena aj s poštovným) a poslať ju na našu adresu cartprint@emapy.sk.
objednávka  xls     pdf     jpg


č. druh tlačiva cena obr. obr.
140 Údaje o daňovníkovi fyzickej alebo právnickej osobe+pozemky+stavby (A3 zložená na polovicu tzv. košieľka) 0,14 a b
141 Daň z pozemkov (A4 obojstranná) 0,06 a b
142 Daň zo stavieb na jeden účel (A4 obojstranná) 0,06 a b
143 Daň zo stavieb na viaceré účely (A4 obojstranná) 0,06 a b
144 Daň z bytov (A4 obojstranná) 0,06 a b
145 Priznanie k dani za psa (A4 jednostranná) 0,06 a
146 Daň za predajné automaty 0,06 a b
147 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,06 a b
148 Príloha k zníženiu dane 0,06 a b
149 Potvrdenie o podaní 0,02 a  
150 Poučenie na vyplnenie (2A3, 8 strán) 0,14 a  

Všetky tlačivá priznaní k dani sú totožne použiteľné pre fyzické aj právnicke osoby.

Objednané množstvo je neobmedzené od 1 kusa, posielame Sl. poštou (do 0,85 kg) a prepravcom DPD, prepravné pripočítavame do faktúry, balenie neúčtujeme. Posielame na dobierku alebo ako obyčajný balík po uhradení zálohovej faktúry.

Predpokladáme, že budete s našimi výrobkami spokojní ako doteraz 2236 obecných a mestských úradov, ktorým dodávame daňové tlačivá.