Tlačivá k pobytu

Druh tlačiva                                                                                                                        € s DPH

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt, A5 kartón      rub 0,05
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu, A5 0,02
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt, A5 kartón   rub 0,05
Oznámenie zmeny trvalého pobytu, A6 0,014
Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt, A6 0,014
Potvrdenie o pobyte, A6 0,014

objednávací formulár          xls     pdf     jpg