Grafické štúdio

Grafické štúdio

Grafické práce, prípravu do tlače, DTP, prepress zabezpečujú skúsení a tvoriví pracovníci s praxou viac ako 10 rokov.