KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
prevádzka Novozámocká 102, Nitra – Horné Krškany

GPS 48.279922, 18.090751

Otváracie hodiny:

pracovné dni: 8,00 – 16,00 h (alebo volajte 0907 744652)

Telefón:

0907 744652, 0903 622257
vedúci prevádzky, konateľ: Ing. Ján Ďurín (0907 744652)
manažér výroby: Ľuboš Ďurin (0903 622257)

Email:

cartprint@emapy.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 34131159, DIČ: 2020407653, IČ DPH: SK2020407653

Daňový úrad: Nitra I, zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č. 1816/N, č.ú. SK11 8330 0000 0027 0267 2871

Novozamocka102mapaM

CART PRINT, s.r.o. vznikla 3. 11. 1995 založením spoločenskej zmluvy dvoch spoločníkov Miroslava Rudého a Jána Ďurína. Značku Cart print používali ako samostatní živnostníci v združení od 5. 11. 1992.

Firma sa od začiatku zaoberala polygrafickou výrobou a neskôr aj predajom, spracovaním a vydávaním máp.

Momentálne máme 3 výrobných a 2 riadiacich pracovníkov.