Neobmedzený text

Texty na prednú stranu vašej práce – na knižnú dosku vyzlatíme temer bez obmedzenia. Použijeme typ písma, ktorý si vyberiete z nášho počítača alebo ak chcete iný a zabezpečíte nám font elektronicky, vytlačíme ho v požadovanej veľkosti a v počte riadkov koľko treba.
Texty tlačíme v týchto farbách: zlatá, strieborná, modrá, zelená, červená, čierna a biela.
Príplatok za použitie iného fontu ako CG Omega je 3,00 €/ks.

Naše ukážky:     1        2        3