OFSETOVÁ TLAČIAREŇ

CART PRINT je tlačiareň so širokým spektrom polygrafických výrobkov. Na papier a z papiera vyrobí a zabezpečí temer všetko čo si zákazník objedná.

Okrem bežnej produkcie sa špecializuje na tlač máp pre orientačný beh, orientačnú cyklistiku a rádiový orientačný beh ako jediná na Slovensku.

Tlačili sme a dodávali mapy do Česka, Dánska, Francúzska, Juhoslávie, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a na Kanárske ostrovy.