ZŠ 2023/2024


Triedne knihy sú vo forme zošitov

Tieto triedne knihy majú vytlačené dátumy, čísla týždňov a voľné dni.

Na obálku vytlačíme texty čiernou farbou podľa individuálnych požiadaviek školy:
– názov školy, označenie, adresa – jeden až tri riadky
– TRIEDNA KNIHA
– označenie triedy – jeden riadok
– školský rok – jeden riadok
Tento rozsah je v cene. Za príplatok 0,50 €/zošit vytlačíme na obálku ľubovoľné texty prípadne aj obrázky, logá všetko v čiernej farbe (farebná tlač: príplatok je 1,00 €).
Jarné prázdniny nevypĺňame lebo sú v rôznom termíne podľa územia. Keď napíšete termín týchto prázdnin tak ich individuálne pre vaše triedne knihy vytlačíme za príplatok 0,50 eur/ks.

Pri požiadavke na individuálne strany (poučenie BZOP, prevzatie učebníc, rodičovské schôdze …  prílohy) tie je možné umiestniť na koniec vnútorných strán triednych kníh za príplatok 2 €/ks (1 až 8 strán), 3 €/ks (9-16 strán).

186 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie     3,30 €     obsah
187 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie     3,30 €     obsah
188 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s klasifikačným záznamom    4,00 €     obsah
189 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie s klasifikačným záznamom     4,00 €     obsah
204 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     6,50 €     obsah
205 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie a s kompletným klasif. záznamom     7,00 €     obsah
218 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným záznamom     6,50 €     obsah
219 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie VJM s kompletným klasifikačným záznamom     7,00     obsah

223 Triedna kniha pre prípravný, ročník špeciálnej ZŠ, variant A, B s dátumami    3,60 €     obsah

210 Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami     3,50 €     obsah
211 Triedna kniha v školskom klube detí s dátumami VJM     3,50 €     obsah

214 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s dátumami     3,80 €     obsah
215 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne MŠ s VJM s dátumami     3,80 €     obsah
222 Triedna kniha pre materské školy s evidenciou dochádzky     6,50 €     obsah

                 231 Kompletný klasifikačný pre primárne vzdelávanie     2,50     obsah
                 232 Kompletný klasifikačný pre nižšie stredné vzdelávanie     2,90     obsah

Objednávkový formulár po vyplnení posielajte v Exeli      exel     pdf     jpg

Na objednávku odpovieme do 2 dní a pošleme vizuál textov prednej strany obálky na odsúhlasenie.
Pri objednaní triednych kníh do 30. 6. 2023 budú hotové do 30. 8. 2023 a pošleme ich hneď ako ich vyrobíme alebo podľa inštrukcií školy. Posielajte objednávky skôr ako tesne pre koncom školského roka. Vyrobíme ich a pošleme ešte pred letnými prázdninami.

V priebehu škol. roka 2023/2024 je doba dodania 2 pracovné dni.

Poštovné-prepravné pripočítavame do faktúry podľa taríf prepravcu (2,40 – 16,27 €, 0,5 – 40 kg). Balenie nefakturujeme.
Ceny sú s DPH.

Upresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   1     2                                   Prílohy do triednych kníh   tu

ZSzositMaly