SŠ 2023/2024

Triedne knihy 131 a 134 majú knižnú väzbu v tvrdých doskách v poťahoch rôznych druhov a s tlačou textov zlatou alebo striebornou farbou. Ostatné druhy triednych kníh sú vo forme zošita. Triedne knihy s dátumami majú  vytlačené čísla týždňov, dátumy dní, sviatky a prázdniny – keď nie je vyučovanie.

131 Triedna kniha pre stredné školy (065 MŠVVaŠ SR) s dátumami a klasifikačnými hárkami, má 66 strán Preberané učivo, na konci knihy sú 3 čisté strany.          obsah
134 Triedna kniha pre stredné odborné školy s dátumami a klasifikačnými hárkami.          obsah


138
 Triedna kniha pre stredné školy VJM (065sk+mad MŠVVaŠ SR) s dátumami a klasifikačnými hárkami (zošit)          obsah
139 Triedna kniha pre stredné odborné školy VJM s dátumami a klasifikačnými hárkami (zošit)          obsah
207 Triedna kniha pre stredné školy 083 MŠVVaŠ SR s dátumami (zošit)    obsah

230  Klasifikačný záznam – samostatný vo forme zošita (42 žiakov, 18 predmetov)     1,50 €/ks     obsah

V prípade záujmu o takéto triedne knihy vyplňte priložený objednávací formulár a pošlite nám ho v Exeli – xls. Keď vyplníte objednávku v Exeli hneď sa vám zobrazí aj cena za dopravu. Po obdržaní objednávky do 2 dní pošleme na odsúhlasenie texty na obal knihy.        xls          jpg

Pred objednaním kníh je potrebné si poriadne pozrieť jednotlivé typy triednych kníh (obsah – y) aby ste si vybrali tú správnu, ktorú potrebujete. Pokiaľ už používate z našej produkcie stačí to isté číslo typu triednej knihy (napr.: 131).

Základná cena triednej knihy v knižných doskách je 13,00 eur a vo forme zošita 9,00 eur.
Objednávky triednych kníh 131 a 134 prijímame iba do 31. 5. 2023. Pošleme ich hneď ako budú vyrobené alebo podľa inštrukcií školy, najneskô do 30. 8. 2023.


Spresnenie k vyplneniu objednávky a ďalšie informácie   tu                                    Prílohy do triednych kníh   tu

Možnosti farieb poťahov knižných dosiek a farby textu: Farebné vzory