Třídní knihy 2023/24


Pro školní rok 2023/2024 vám nabízíme výrobu a dodání třídních knih ve formě sešitů. Obálka je z papírového kartónu (pouze bílého).

Vnitřní strany zůstávají tak jako v předchozích letech s vytištěnými daty, svátky a s čísly týdnů.
Můžete si objednat individuální přílohy za příplatek 50,- Kč (1-8 stran). Také vám můžeme individuálně doplnit Jarní prázdniny (+ 10,- Kč / sešit), které jsme pro různý termín na území ČR nevyplňovaly.

Základní cena třídní knihy ve formě sešitu (bez příloh) je 200,- Kč, která je stejná pro všechny typy: 197, 198, 200.
Poštovní poplatek za dodání v balíku je stejný 159,- Kč nezávisle na počtu třídních knih.

Texty na obálce jsou neomezené množstvím, typem písma a může tam být i logo nebo obrázek. Vše v černé barvě je v základní ceně. Pokud by ste chtěli barevné provedení tak je to za příplatek 20,- Kč / jeden sešit.

Objednejte si do 30.6.2023 a třídní knihy vám zašleme kolem 20.8.2023 nebo později v termínu jako si určíte.
Fakturu zaplatíte převodem přes banky s 30-denní splatností.

Všechny výše uvedené ceny jsou s DPH. Pokud vaše škola je plátcem DPH, můžeme vám fakturovat ceny bez DPH.

Třídní knihy, které vám roky děláme vám i v následujícím období rádi vyrobíme, v případě dotazů se na nás obraťte písemně internetem nebo telefonicky:
cartprint@emapy.sk     +421 907 744652, Ján Ďurín
CART PRINT, s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, Slovensko


Třídní kniha č. 197 pro střední školy s daty     obsah
Třídní kniha č. 198 pro střední školy s daty + klasifikační archy     obsah
Třídní kniha č. 200 pro gymnaziální obory s daty     obsah

V knihách jsou natištěné týdny, dny, svátky a prázdniny kromě jarních prázdnin, které nejsou stejné pro celou ČR. Klasifikační archy jsou pro 42 žáků a 18 předmětů.

Objednávky posílejte na: cartprint@emapy.sk
objednací formulář v Exeli (xls)          xls          jpg

Při objednání třídních knih do 30. 6. 2023 budou dodány do 30. 8. 2023.

Ke všem uvedeným třídním knihám je možné si objednat doplnění individuálními přílohami (záznam o chování, pochvaly a přestupky, zasedací pořádek, poučení o BOPZ, záznam o vydání učebnic, záznam o kontrole třídní knihy, inventář učebny, záznam o pohovorech s rodinou, plán pedagogických hodin, docházka ve školním roce atd.).
Přílohy si můžete dodat vlastní, nebo si vyberete z našich vzorů, které jsou zde:
207 Záznamy o akcích pořádaných s třídou
208 Docházka ve školním roce, měsíční sledování
209 Inventář učebny
210 Záznam o kontrole třídní knihy
211 Záznam o kontrole třídní knihy
212 Plán třídnických hodin
213 Záznam o chování pro třídního učitele – 1. pololetí (Pochvaly a přestupky)
214 Záznam o chování pro třídního učitele – 2. pololetí (Pochvaly a přestupky)
215 Záznam o chování pro třídního učitele (Pochvaly a přestupky)
216 Poučení o BOZP na 1. pololetí školního roku
217 Poučení o BOZP na 2. pololetí školního roku
218 Poučení o BOZP pro školní rok
219 Poučení o BOZP
220 Prezenční listina třídních Sdružení rodičů
221 Záznam o jednání třídního učitele se zákonnými zástupci žáka
222 Záznam o konzultaci teoretického vyučování s odborným výcvikem
223 Třídní samospráva
224 Záznam o vydání učebnic
225 Záznam o vydání učebnic a učebních pomůcek
226 Zasedací pořádek
227 Záznam o pohovorech – písemném styku s rodinou
228 Záznam o chování žáků
229 Záznam z třídnických hodin