TRIEDNE KNIHY

Triedne knihy, ktoré vyrábame sú vyhotovené podľa vzorov zverejnených v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ponúkame niekoľko verzií v dvoch hlavných skupinách:
– triedne knihy pre stredné školy, gymnázia, učilištia  
– triedne knihy pre základné školy a materské školy                                                         

Robíme ich pre stredné školy v tvrdých doskách – v knižnej väzbe. Pre základné školy robíme v mäkkej väzbe ako zošity zopnuté skobami. Všetky sú individuálne označené podľa pokynov objednávateľa (školy) názvom školy a označením triedy.

Po obdržaní objednávky pošleme internetom na odsúhlasenie texty, ktoré majú byť vytlačené na obaloch triednych kníh.